Sākums /Darba grupas

Darba grupas


WP 1


Latvijas partnerinstitūciju (RTU RBIAC, OSI un RSU) esošās kapacitātes, cilvēkresursu un infrastruktūras izvērtēšana, konkurentu apzināšana un tirgus pētījuma veikšana

WP 2


BBCE attīstības ceļa kartes izstrāde

WP 3


BBCE B iznesa plāna izstrāde, balstoties uz WP1 izvērtēšanas rezultātiem un WP2 ceļa karti

WP 4


Publicitātes un informēšanas aktivitātes (ieskaitot komunikāciju ar zitām zinātniskām institūcijām Latvijā, uzņēmumiem, politikas veidotājiem un starptautiskajiem konkurentiem)

WP 5


Projekta vadība un koordinēšana

BBCE projekta galvenais uzdevums ir izveidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru progresīvai biomateriālu pētniecībai, kas balstīts uz ilgtermiņa stratēģisku sadarbību starp Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centru, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti.This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857287