Sākums /Mērķi

Mērķi

Paaugstināt zinātniskās ekselences līmeni


Paaugstināt inovāciju līmeni


Izstrādāt perspektīvus biomateriālus medicīniskam pielietojumam
BBCE projekta galvenais uzdevums ir izveidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru progresīvai biomateriālu pētniecībai, kas balstīts uz ilgtermiņa stratēģisku sadarbību starp Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centru, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti.Šis projekts ir finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Horizon 2020” saskaņā ar nolīgumu Nr. 763721